Digitální technická mapa (DTM) je digitální mapa zaměřená zejména na technickou a dopravní infrastrukturu. Na podkladě mapy výškopisu a polohopisu zobrazuje stavební i přírodní objekty reálného světa (např. budovy, silnice, sloupy, stromy atd.) a průběhy inženýrských sítí, které se v daném území nacházejí.

Spolupráci a realizaci veřejné zakázky se v současné době rozhodly tyto kraje:

  • Pardubický kraj
  • Kraj Vysočina
  • Jihočeský kraj
  • Královehradecký kraj
  • Moravskoslezský kraj
  • Ústecký kraj
  • ve spolupráci s Plzeňským krajem